Julkaisut

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

"Fantasia sarjakuvissa", 2021. Teoksessa J. Korpua, I. Hirsjärvi, U. Kovala & T. Välisalo (toim.) Fantasia. Lajit, ilmiö ja yhteiskunta. Jyväskylän yliopisto: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 130, s. 245270.

Arjoranta, Jonne; Kontturi, Katja, Varis, Essi & Välisalo, Tanja, 2020. "Nörttikulttuurin identiteettikriisi: Gamergate, Comicsgate ja Star Wars poliittisten kiistojen näyttämöinä." Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu, 33(3-4), s. 92111. https://doi.org/10.23994/lk.100442 

"Science fiction parody in Don Rosa's 'Attack of the Hideous Space-Varmints'”, 2016. Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy, 4/2016, vol 3, iss 4, s. 52–64. http://journal.finfar.org/articles/792.pdf

“’Shades of Conan Doyle! A lost world!’ Fantasy and Intertextuality in Don Rosa’s ‘Escape from Forbidden Valley’”, 2015. Comics and Power. Representing and Questioning Culture, Subjects and Communities. Toim. Rikke Platz Cortsen, Erin La Cour & Anne Magnussen. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 89–109.

"Aku Ankka ja lapsille sopivan sankarin malli. Don Rosan 'Vahva-Jussin paluu' supersankarisarjakuvien parodiana", 2014. Lastenkirja. Nyt. Toim. Marleena Mustola. SKS, Helsinki, s. 46–66. 


B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset


”Taideaineiden merkitys nuorten identiteetin kehittymisessä”, 2017, Nuorisotutkimus 1–2/2017, s. 92–96.

”The Triumvirate of Evil: The Major Villains of Don Rosa’s Donald Duck Comics”, 2012. Villains and Heroes, or Villains as Heroes? Essays on the Relationship between Villainy and Evil. Toim. Luke Seaber. Inter-disciplinary Press, Oxforshire, United Kingdom, s. 324.
   
“Not Brains, Just Voodoo: A Zombie in Disney’s Donald Duck Comics”, 2012. (Re)Presenting Magic, (Un)Doing Evil. Toim. Alexandra Cheira. Inter-disciplinary Press, Oxford, United Kingdom, s. 31–38. https://www.interdisciplinarypress.net/onlinestore/ebooks/evil-monsters-horror/re-presenting-magic-un-doing-evil.

”Donald Duck – a fantasy comic? Fantasy in Don Rosa’s ‘The Quest for Kalevala’”, 2012. Le fantastique et la science-fiction en Finlande et en Estonie. Toim. Martin Carayol. L’Harmattan, Adéfo, Pariisi, Ranska, s. 107–137.
  
”Ancestor Haunts. Ghosts in Don Rosa’s Donald Duck Comics”, 2011. Live Evil: Of Magic and Men. Toim. Sophia Vivienne Kottmayer. Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom, s. 165–171. https://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/evilmonsters-horror/live-evil-of-magic-and-men.
  
“The Triumvirate of Evil: Major Villains of Don Rosa’s Donald Duck Comics”, 2011. Villains. Global Perspectives on Villains and Villainy Today. Toim. Burcu Genc & Corinna Lenhardt, InterDisciplinary Press, Oxford, United Kingdom, s. 137–146. http://www.inter-disciplinary.net/publishing/id-press/ebooks/villains/.

C Tieteelliset kirjat (monografiat) 


Ankkalinna - portti kahden maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Väitöskirja 2014, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, nro 239. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44805

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 


Auvinen, Elisa & Kontturi, Katja, 2018. ”Monialaiset taiteet identiteettityön välineinä yläkoulussa ja lukiossa – esimerkkinä kirjallisuusterapiasta inspiroituva sarjakuva.”  Kirjoittamisen käänteitä, Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, toim. Anne Mäntynen, & Jonna Riikonen.  Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 65–83. 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön


"Ankkafaniksi kasvetaan jo äidin kohdussa." Sarjainfo 4/2017, s. 28–30.

”Sarjakuvabloggaaminen tekee tunteista näkyviä.” Katja Kontturi & Viivi Rintanen. Sarjainfo 3/2017, s. 21–23. http://sarjakuvablogit.com/2017/10/sarjakuvabloggaaminen-tekee-tunteista-nakyvia/

Kontturi, Katja & Rintanen, Viivi, 2017. ”Sarjakuvabloggaaminen – terapiaa & vertaistukea?”  Suomi 100 vuotta sarjakuvassa, Kuti #45 liite, syksy 2017, s. 10–13. 

”’Arpin Lusène – todellinen mez-tahri-vahraz!’ Musta ritari vastavoimana Don Rosan Disney-sarjakuvissa.”, 2014. Portti 4/13, Tampereen Science Fiction seura, Tampere, s. 28–33.
  
“Ankkapurhassa kummittelee. Esi-isät ja kuoleman konsepti Don Rosan The Life and Times of Scrooge McDuck -sarjassa.”, 2012. Ankkalinnan Pamaus nro 27 (vol 8 /nro 4). Ankistit ry, painopaikka Laserpaja Oy, s. 10–15.

”’Hei, sä oot se Aku Ankka -tutkija!’ Työn alla väitöskirja Don Rosan Disney-sarjakuvista.”, 2012. Ankkalinnan Pamaus nro 27 (vol 8 /nro 4). Ankistit ry, painopaikka Laserpaja Oy, s. 16–17.
”Fantasia ja Ankka-sarjakuvat”. Don Rosan Kootut, osa 8, 2012. Toim. Solveig Thime, Riku Perälä ym. Bookwell Oy, Porvoo, s. 49–52. 
  
”Aku, Arthur ja aikakone. Arthur-myytti Don Rosan sarjakuvassa ’The Once and Future Duck’”, 2012. Portti 4/11, Tampereen Science Fiction seura, Tampere, s. 50–57.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta


G Opinnäytteet 


Ankkalinna - portti kahden maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Väitöskirja 2014, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, nro 239. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44805.

Ankkalinna – portti kahden ulottuvuuden välillä. Fantastisten maailmojen ilmeneminen Don Rosan Disney-sarjakuvissa. Pro gradu 2009, Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/19962.
  
”Alussa oli Ptah, ja Ptah loi taivaan, maan ja meret.” Fantasian kirjoittamisesta mytologia-aineistoja hyödyntäen. Sivulaudatur-työ 2009, Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/19964.


H Patentit ja keksintöilmoitukset 


I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat  Ei kommentteja:

Lähetä kommentti